Hem

Om klubben

Styrelsen

Avdelningar

Avelskommitte

Utställningar

Uppfödare

Valphänvisning

Omplaceringar

Galleri

Länkar

 

Keeshondposten

 

 

 

 

Vandringspriserna/Bild    Så här räknas Vandringspriserna ut    Vandringspris Kajsas minne

Så här räknas Vandringspriserna ut och de delas ut på årsmötet


KEESTORPETS TROFÉ

till årets vinstrikaste keeshond

Instiftat ­91 (föregångare Stiibergs Kennels vandringspris instiftat ­83, som i sin tur ersatte Slättängspokalen instiftad ­67).
Poängräknare: Mona Karlsson

Rätt att tävla har varje keeshond vars ägare är medlem av Keeshondringen och bosatt i Sverige.

Hundens tre bästa resultat för tre olika domare på Svenska Kennelklubbens officiella utställningar räknas under året.
Om två hundar uppnår samma poäng får ett fjärde utställningsresultat bli avgörande.
Tre inteckningar med tre olika hundar fordras för att erhålla priset för alltid.

Poängberäkning fr o m år 2003

BIR och BIM hunden får fem poäng för varje slagen individ i officiell klass, inklusive sig själv.
Till detta får även grupplacering samt BIS placering räknas med tio poäng för varje klass.

BIG 5 =10 poäng, BIG 4 = 20 p. BIG 3 = 30 p. BIG 2 = 40 p. BIG 1 = 50 p .

Om man placerar sig vidare i BIS blir det ytterligare tio poäng per placering.
Tävlan sker på SKK´s utställningar.
Poäng räknas för hundens tre bästa resultat för tre olika domare

ZIROCCO´S SLÄKTKLENOD
till årets vinstrikaste hanhund

Instiftat 2004 av Mona Karlsson. Ersätter Dudde & Donny´s VP.
Poängräknare: Mona Karlsson

BIR och BIM hunden får fem poäng för varje slagen individ i officiell klass, inklusive sig själv.
Till detta får även grupplacering samt BIS placering räknas med tio poäng för varje klass.

BIG 5 =10 poäng, BIG 4 = 20 p. BIG 3 = 30 p. BIG 2 = 40 p. BIG 1 = 50 p .

Om man placerar sig vidare i BIS blir det ytterligare tio poäng per placering.
Tävlan sker på SKK´s utställningar.
Poäng räknas för hundens tre bästa resultat för tre olika domare


QUEEN KEES POKALEN

till årets vinstrikaste tik

Instiftat av Eva Andersson (Johansson) 1982.
Poängräknare: Eva Andersson

Rätt att tävla har varje keeshondtik vars ägare är medlem av Keeshondringen och bosatt i Sverige.

Tikens tre bästa resultat för tre olika domare på SKKs officiella utställningar räknas.
Om två hundar uppnår samma poäng får ett fjärde utställnings-resultat bli avgörande. Kan erövras för gott vid tre
inteckningar med tre olika tikar. Vinnaren skall då upprätta ett nytt pris.

Poängberäkning fr o m år 2003

BIR och BIM hunden får fem poäng för varje slagen individ i officiell klass, inklusive sig själv.
Till detta får även grupplacering samt BIS placering räknas med tio poäng för varje klass.

BIG 5 =10 poäng, BIG 4 = 20 p. BIG 3 = 30 p. BIG 2 = 40 p. BIG 1 = 50 p .

Om man placerar sig vidare i BIS blir det ytterligare tio poäng per placering.
Tävlan sker på SKK´s utställningar.
De tre bästa resultaten räknas.


RAGAZZA´S VP

till årets vinstrikaste veteran

Instiftat av Mimmi Nordström 2004.
poängräknare: Mimmi Nordström

BIR veteran får fem poäng för varje slagen veteran, sig själv inräknad.
BIM veteran får fem poäng för varje slagen veteran i sitt kön, sig själv inräknad.
Till detta ska även 10 p per placering i veterangruppen (i stora ringen) räknas.

Veteranens tre bästa resultat för tre olika domare räknas.
Tävlan sker på SKK´s utställningar

Rätt att tävla har varje veteran vars ägare är medlem i Keeshondringen och bosatt i Sverige.
Om två hundar uppnår samma poäng får ett fjärde utställningsresultat bli avgörande.

Priset erövras för gott då man har tre inteckningar med tre olika hundar.
Tävlan får ske fr o m 2004-01-01


KEESTORPETS KENNELS VP
till uppfödaren av årets vinstrikaste svenskfödda keeshond
instiftat 1993 (då det ersatte Keesens kennels VP från 1986)
Både uppfödaren och ägaren måste vara medlem i Keeshondringen. Tre inteckningar
med tre olika hundar krävs för att erövra priset för gott.


ZORROS VP

Till årets bästa lydnadskees klass I


OFELIAS VP
Till årets bästa lydnadskees Elit eller klass II -III

OBS!!!!
Vill man vara med och tävla om lydnads VP måste man själv skicka in sina resultat till rasklubbens sekreterare.


LOHAMRAS VANDRINGSPRIS
till Årets vinstrikaste avelstik

Instiftat 2004 av Gerd Bastholm
poängräknare: Christina Höglund

Tävlan får ske fr o m 2005-01-01

Rätt att tävla har varje keeshond vars ägare är medlem av Keeshondringen och bosatt i Sverige. Ägare som ej önskar låta sin avelstik delta i tävlan om priset skall snarast meddela detta till ansvarig poängräknare.

Fem av tikens avkommors tre bästa resultat för tre olika domare på SKKs officiella utställningar räknas.

Om två tikar uppnår samma poäng får samtliga resultat på dessa fem
avkommor räknas för att skilja dem åt. Den som får högst poäng blir vinnare

Poängräkning
Poängräkning sker per kalenderår enligt nedan:

BIR och BIM hunden får fem poäng för varje slagen individ i officiell klass, inklusive sig själv
Till detta får även grupplacering samt BIS placering räknas med tio poäng för varje placering:

BIG 5 =10 poäng, BIG 4 = 20 p. BIG 3 = 30 p. BIG 2 = 40 p. BIG 1 = 50 p

BIS 5 =10 poäng, BIS 4 = 20 p. BIS 3 = 30 p. BIS 2 = 40 p. BIS 1 = 50 p

Tävlan sker på SKK:s utställningar

Den tikägare som har flest inteckningar i priset efter tio år erhåller priset för gott, mot att vinnaren instiftar ett nytt likvärdigt pris
I annat fall skall priset vandra vidare i ytterligare tio år.

Om flera tikägare har lika antal inteckningar summeras de tio årspoängen och den med högst poäng erhåller priset.

Den som mottager priset åtar sig att vårda det väl och överlämna det till nästa vinnare i samma skick som det mottagits.
Om priset skadas skall den som har priset i sin vård ersätta det med ett likvärdigt.


TAMAGOTCHIS VANDRINGSPRIS

till Årets vinstrikaste avelshane

Instiftat 2004 av Åsa Persson
poängräknare: Åsa Persson

Tävlan får ske fr o m 2005-01-01

Rätt att tävla har varje keeshond vars ägare är medlem av Keeshondringen och bosatt i Sverige. Ägare som ej önskar låta sin avelshane delta i tävlan om priset skall snarast meddela detta till ansvarig poängräknare.

Fem av hanens avkommors tre bästa resultat för tre olika domare på SKKs officiella utställningar räknas.

Om två hanar uppnår samma poäng får samtliga resultat på dessa fem
avkommor räknas för att skilja dem åt. Den som får högst poäng blir vinnare.

Poängräkning

Poängräkning sker per kalenderår enligt nedan:

BIR och BIM hunden får fem poäng för varje slagen individ i officiell klass, inklusive sig själv
Till detta får även grupplacering samt BIS placering räknas med tio poäng för varje placering:

BIG 5 =10 poäng, BIG 4 = 20 p. BIG 3 = 30 p. BIG 4 = 40 p. BIG 1 = 50 p

BIS 5 =10 poäng, BIS 4 = 20 p. BIS 3 = 30 p. BIS 4 = 40 p. BIS 1 = 50 p

Tävlan sker på SKK:s utställningar

Den hanhundsägare som har flest inteckningar i priset efter tio år erhåller priset för gott, mot att vinnaren instiftar ett nytt likvärdigt pris I annat fall skall priset vandra vidare i ytterligare tio år.

Om flera hanhundsägare har lika antal inteckningar summeras de tio årspoängen och den med högst poäng erhåller priset.

Den som mottager priset åtar sig att vårda det väl och överlämna det till nästa vinnare i samma skick som det mottagits.
Om priset skadas skall den som har priset i sin vård ersätta det med ett likvärdigt.

Lottis VP

Instiftat år 2018

Poängräknare Stefan Marveus

Delas ut till den Keeshond som fått i hop flest poäng i officiella Agility och hoppklasser under ett poäng år enligt poängtabell.

mer information om priset hur det räknas och ni ansöker här

 

 

    

Utställningar

Lydnad

Viltspår/Bruks

Agility

Rallylydnad

Freestyle

Årets Kees

Vandringspris

Nya titlar

BPH Utförda

 

Årsmöten

 

För medlemmar