Uppdaterat

 

Stöd Keeshondringen

 

Hem

Om klubben

Styrelsen

Avdelningar

Avelskommitte

Utställningar

Uppfödare

Valphänvisning

Omplaceringar

Galleri

Länkar

 

Keeshondposten

 

 

 

 

 

 

Kommittéer i Keeshondringen

Avels kommitté

 

 

Uppgift och mål

· Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena hundar.

· Bevara och utveckla rasernas specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser.

· Informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.

· Bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren.

· Skapa och bevara goda relationer mellan omvärlden, hundägaren och hundägandet.

· Uppdatera Rasspecifika Avels Strategier (RAS).

 

Sammankallande: Eva Andersson

 

Övriga

Åsa Persson, Christina Höglund.

Mejl: avel@keeshondringen.se

 

Enkät angående Keesens hälsa.

Keeshondringens styrelse önskar att många Keesägare vill fylla i vår enkät om hälsotillståndet på vår underbara ras.

Fyll i en enkät för varje hund. Så att vi får ett underlag till, hur vi i framtiden skall jobba för rasens bästa. 

Vi hoppas att ni vill hjälpa oss med detta.

 

Fyll i enkäten, spara den på er dator och mejla den sedan till avel@keeshondringen.se

 

Tack på förhand
Keeshondringens styrelse

 

 

 

 

 

Utställningar

Lydnad

Viltspår/Bruks

Agility

Rallylydnad

Freestyle

Årets Kees

Vandringspris

Nya titlar

BPH Utförda

 

Årsmöten

 

För medlemmar