Stöd Keeshondringen

 

Hem

Om klubben

Styrelsen

Avdelningar

Avelskommitte

Utställningar

Uppfödare

Valphänvisning

Omplaceringar

Avelshanar

Galleri

Länkar

 

Keeshondposten

 

 

 

 

 

 

Norra Avdelningen    Östra Avdelningen   Västra Avdelningen     Södra Avdelningen      

Västra Avdelningen inbjuder till ÅRSMÖTE

Lördagen den 24/3 2018 kl 12.00
i Ödsmåls bygdegård

Styrelsen 2017:

Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot
Gunilla Neble
Kyrkeby 408
463 93 Västerlanda
0520-652439
leguns@telia.com  
Inga-BrittJohansson
Grinnerödslyckan102
444 97 Svenshögen
0303-775395
repetas@telia.com
Sten Johansson
Lyavägen 14
463 32 Lilla Edet
0520-650288
073-8198976
Annika Fridén
Västeröd 1
457 96 Lur
Ledamot Suppleant Suppleant Revisor
 

 

 

     
Revisor Revisorsuppleant Revisorsuppleant Valberedning
Eva Nielsen
Hällestaden 201
444 97 Svenshögen
0303 812 47

Kerstin Lundborg
Byalagsg. 9C
418 74 Göteborg

Niklas Fors
Sköldunga 202
444 94 Ucklum
0303 775161
Marina Eriksson
Sköldunga 202
444 94 Ucklum
0303 775161
54141eriksson@telia.com
Sammankallande Valberedning    
Pia Monica Lindgren
Norrmannebo 160
442 92 Romelanda
           
     

 

Utställningar

Lydnad

Viltspår/Bruks

Agility

Rallylydnad

Freestyle

Årets Kees

Vandringspris

Nya titlar

 

Årsmöten

 

För medlemmar